tegning

 

Gå til koncert

og kom glad og beriget

hjem!

 

Næste koncert:

 

Concerto Copenhagen

Ottekanten,

Rødkilde Højskole

Søn. 1. nov. kl. 15

 

 

 

 


Følg os på Facebook Tryk
facebook caecilia

Bustur til København til koncert med Copenhagen Phil.

Lørdag den 17. september 2016

Tivolis koncertsal, koncert kl. 16 (afrejsetidspunkt meddeles senere)

 

Santtu Matias Rouvali besk ret foto Kaapo Kamu  Jens Elvekjr 460x260

Sanntu-Matias Rouvali, dirigent og Jens Elvekjær, pianist

Program: Sjostakovitj klaverkoncert nr. 1, Tjajkovskij Symfoni nr. 6

Tjajkovskijs gribende afsked til liv­et i sin sid­ste sym­fo­ni og Sjo­sta­ko­vitj’ spræl­ske kla­ver­kon­cert med den sto­re trom­pet­stem­me er på pro­gram­met, når det un­ge frem­ad­storm­en­de stor­ta­lent Santtu-Matias Rou­va­li vend­er til­ba­ge til Co­pen­ha­gen Phil – med dan­ske Jens El­ve­kjær som so­list.

Nogle mener, at Tjaj­kov­skijs sid­ste sym­fo­ni er et selv­mords­brev fra en mand, der ik­ke kun­ne ud­le­ve sine for­elsk­el­ser i an­dre mænd uden at bli­ve gjort til kri­mi­nel og ud­stødt af det bor­ger­skab, han var født ind i. Uan­set om det er sandt el­ler ej, så ud­fold­er Tjaj­kov­skij alle de sto­re føl­el­ser i det par­ti­tur, der var det sid­ste værk, han selv di­ri­ge­re­de kun ni dage før sin død.

Egentlig var Sjostakovitj’ første kla­ver­kon­cert tænkt som en trom­pet­kon­cert. Men under arbej­det kom Sjo­sta­ko­vitj på an­dre tan­ker. Først blev den til en li­ge­vær­dig dob­belt­kon­cert for kla­ver og trom­pet. Til sidst end­te den som en kla­ver­kon­cert med en meget frem­træd­en­de trom­pet­stem­me. En ren fest for beg­ge so­list­er med mas­ser af mu­si­kal­ske citat­er og tek­ni­ske ud­ford­ring­er und­er­vejs – som ing­en rin­ge­re end Jens El­ve­kjær den­ne ef­ter­mid­dag har for­nøj­el­sen af.

Pris for bus, koncert, vin i pausen samt introduktion 350 kr. Tilmelding sker ved indbetaling af beløbet til Cæcilias konto i Møns Bank: 6140 4056691. Angiv samtidig, hvor påstigning ønskes: Stege, Kalvehave, Vordingborg. Der vil senere blive udsendt brev til deltagerne med det nøjagtige tidspunkt for påstigning samt anden relevant information omkring busturen og koncerten.