• Nordic String Quartet

Referat fra generalforsamling i Musikforeningen Cæcilia
onsdag den 16. marts 2022 kl. 19 i foreningszonen i DGI-Huset

1. Valg af dirigent
Carsten Nøhr Larsen blev valgt som dirigent.
2. Valg af referent
Dorthe blev valgt som referent.
3. Valg af stemmetællere
Der blev ikke valgt stemmetællere.
4. Beretning
Formandsberetning marts 2022:
Året 2021 stod jo først og fremmest i coronaens tegn. Mange ting var bøvlede og besværlige, men andre ting kunne lade sig gøre til stor glæde for os selv i bestyrelsen og vores publikum.
Fra årets begyndelse så det imidlertid sort ud. Aflysning på aflysning: Copenhagen Phil med Dreamers Circus, Carl Nielsen Kvintetten, Strygekvartetten Novo og Human Music – en koncert særlig for børn. Koncerten med Morten Kargaard måtte vi flytte fra Vordingborg Fri Fagskole til Saftstationens sal, som jo heldigvis er et særdeles velegnet koncertlokale.
Hen over sommeren blev mere og mere heldigvis muligt, og d. 6. august kunne vi åbne den nye sæson med operakoncert på Slotstorvet i Vordingborg. Vi havde besøg af den kongelige opera, og de mange tilskuere havde en fest i det dejlige vejr.
Hele efterårssæsonen blev afviklet fuldstændig som planlagt. Først besøg af en klarinetkvintet, som blandt andet spillede Messiaens ”Kvartet til tidens ende” – hvilket gjorde denne koncert til en af dem, jeg personlig altid vil huske. Senere fik vi et ualmindelig veloplagt besøg af fem blæsermusikanter – Carl Nielsen Kvintetten. Denne koncert var en erstatning for den aflyste koncert i foråret. Derefter kom Bjarke Mogensen og Mathias Heise til Ottekanten og imponerede os og gjorde os glade med deres virtuose musik. De blev efterfulgt af Thomas Peter Koppel og Lone Koppel, der gav os et indblik i koppelfamiliens imponerende historie. Så nærmede julen sig, og i begyndelsen af december, strakte vi os genremæssigt ved at gå helt over i den rytmiske og forstærkede musik ved at tilbyde koncerten Amazing Christmas med de to imponerende sangere - Sinne Eeg og Christina Boelstofte, som medbragte en imponerende pianist. Lige inden den tredje nedlukning trådte i kraft d. 17. december, nåede vi at opleve en koncert med Musica Ficta og Copenhagen Phil i Vordingborg Kirke. Det lille kor og det reducerede orkester leverede en mindeværdig udgave af Handels Messias i en fyldt kirke.
Af forårets aflysninger/udsættelser blev Carl Nielsen Kvintetten afviklet inden 2021 var omme. Koncerten med strygekvintetten Novo har været forfulgt af uheld. Erstatningskoncerten blev planlagt til d. 6. februar 2022. Imidlertid fik et medlem af kvartetten konstateret corona dagen inden, og i øjeblikket inviterer vi til koncert med kvartetten d. 19. juni. Nytårskoncerten med Copenhagen Phil er ikke blevet erstattet. Rigtig meget personale i orkesterets administration er blevet udskiftet, og kommunikationen mellem dem og os fungerer ikke helt så gnidningsfrit, som vi ellers er vandt til. Så mangler jeg bare at redegøre for børnekoncerten, og der er foreløbig ikke indgået ny aftale her.
Som det kan ses af regnskabet for 2021, har de mange aflysninger og omplaceringer ikke haft en negativ indflydelse på foreningens økonomi. Lige i slutningen af 2021 modtog Cæcilia besked fra kommunen om, at aftalen om støtte til Cæcilias virksomhed er fornyet, så den gælder de kommende tre år. Uden den meget trofaste støtte fra Vordingborg Kommune, ville det ikke være muligt at gennemføre musikforeningens aktiviteter. Også andre hjælper os: Møns Bank, Kunstfonden, Vordingborg Fri Fagskole, Vordingborg Vinhandel, Sukkerfabrikken, Nicole og Carsten Saunte og Revivision.
Stort set alt kører i den rette gænge i Cæcilia. Kun ikke en ting: Det er absolut nødvendigt, at vi finder en løsning på det problem, at datomærkningen på de ældste af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen siger, at sidste salgsdato nærmer sig. Kikker vi lidt i lokalpressen kan vi se, at vi ikke er den eneste forening, der står med det problem, og vi kan også se, at nogle foreninger simpelt hen har været nødt til at opløse sig selv. Sådan skulle det nødig gå med vores kære Cæcilia. 
Beretningen blev godkendt.
5. Regnskab
Jytte aflagde regnskab. Regnskabet blev godkendt. Regnskabet er vedlagt.
6. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller at kontingentet er uændret. Indstillingen blev godkendt af generalforsamlingen.
7. Indkomne forslag
Der var indkommet følgende forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen:
Ændring af §7 Pkt. G, Dagsorden på den ordinære generalforsamling:
4. Beretning ændres til: 4. Beretning fremlægges og godkendes.
5. Regnskab ændres til: 5. Regnskab fremlægges og godkendes. Budget fremlægges.
8. Valg ændres til: 8. Valg a. Bestyrelsesmedlemmer b. Suppleanter c. Revisor d. Revisorsuppleant
Vedtægtsændringerne blev vedtaget af generalforsamlingen med følgende små ændringer:
4. Beretning ændres til: 4. Beretning fremlægges til godkendelse.
5. Regnskab ændres til: 5. Regnskab fremlægges til godkendelse. Budget fremlægges.
8. Valg ændres til: 8. Valg a. Bestyrelsesmedlemmer b. Suppleanter c. Revisor d. Revisorsuppleant
Musikforeningen Cæcilia støttes af Vordingborg Kommune, Kunstrådet, Solistforeningen af 1921, Vordingborg Frie
Fagskole, Revivision, Vordingborg Vinhandel/Skjold Burne, Nicole og Carsten Saunte, Sukkerfabrikken,
Solistforbundet og Møns Bank
8. Valg
Inger Drachmann, Anni Nielsen, Jytte Nissen og Dorthe Nøhr Larsen var på valg. Alle 4 modtog genvalg. Alle blev
valgt for 2 år.
Suppleant Karsten Blem modtager ikke genvalg. Cammilla Dammegaard (1. suppleant) og Leif Schack-Nielsen (2.
suppleant) blev valgt som suppleanter for 1 år.
Henning Ingerslev blev valgt som revisor og Grethe Brinck-Møller blev valgt som revisorsuppleant. Begge blev valgt
for 1 år.
9. Eventuelt
Der blev talt en del om udfordringerne i samarbejdet med Copenhagen Phils.

Referent: Dorthe