• Nordic String Quartet

Referat fra generalforsamling i Musikforeningen Cæcilia onsdag den 28. februar 2024
i foreningszonen i DGI-Huset, Vordingborg

1. Valg af dirigent
Carsten Nøhr Larsen blev valgt som dirigent.
2. Valg af referent
Dorthe blev valgt som referent.
3. Valg af stemmetællere
Der blev ikke valgt stemmetællere.
4. Beretning
Mogens aflagde beretning:

Åh Gud, hvor det kan regne
i denne milde vinter.
Der’ pladder alle vegne,
fra pytter vandet strinter.
Men vi hos os har vores på det tørre.
Cæcilia passer på sin pengekiste.
Desværre er vi ikke blevet større,
men mindre. Vor’s program det tyd’ligt viste.
Ensemblet ned’ fra syd er ud’ i kulden,
og sommeropera’n tag’t helt af bordet.
Og symfonimusik lagt under mulden
med opera’ns solister og med koret.
Før 14 gange folk blev inviteret
til sød musik i stor’ og små lokaler.
Når folk gik hjem, var de tit imponeret.
Nu færre sikkert om musikken taler.
Men er det nu så vigtigt med et antal?
Vi burde snakke meget mer’ om indhold.
I 23 tog vi nemlig godt fat
med Nordvind og nå’d skøn musik i fis-mol.
I marts kom Bjarke Falgren med sin vio-
-lin og Piekut ramte masser af tangenter.
Fra Sverige i maj vi fik en trio.
September bød på ungdom og talenter.
Oktober kom og bladene fik farve,
og Eide og van Pals kom med Tjajkovskij.
Så kom en flok, som tronen nok skal arve.
Til unge Absalon vi sa’: ”Hov, Hov ski!
De spiller jo som engle og dæmoner”.
Og lidt før jul Ars Nova kom til byen,
De lød som himmelsk sang, der kom fra skyen.
-og så til sidst blev tyvetreogtyve træt.
og tiden trilled’ tom ud af vors’ hænder.
Og fir’ogtyve kom nu til,
og vi har aftalt, hvad vil vil.
Musikken skal spille
så tårerne trille,
og budskabet kendes.
Besked ud skal sendes:
Gå ud til koncerter
Kom hjem som beriget
med glødende hjerter
og ganske befriet.

Beretningen blev godkendt. 

5. Regnskab fremlægges til godkendelse. Budget fremlægges
Jytte aflagde regnskab. Regnskabet blev godkendt. Regnskabet var vedlagt. Jytte fremlagde budgettet.

6. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller at kontingentet er uændret. Indstillingen blev godkendt af generalforsamlingen 

7. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

8. Valg

A. Bestyrelsesmedlemmer
Mogens Frandsen, Inger Drachmann, Dorthe Nøhr Larsen og Jytte Nissen er på valg. Inger Drachmann er ikke villig til
genvalg til bestyrelsen.
Desuden ønsker Susanne Borregaard at stoppe i bestyrelsen. Suppleant Sanne Husted indtræder i bestyrelsen i stedet.
Bestyrelsen foreslog Lene Maare som nyt bestyrelsesmedlem. Lene Maare blev valgt.

Bestyrelsen består herefter af følgende:
Flemming Patrick Andersen
• Mogens Frandsen
• Jytte Nissen
• Dorthe Nøhr Larsen
• Carsten Rasmussen,
• Sanne Husted
• Lene Maare

B. Suppleanter
Suppleant Camilla Dammegaard (1. suppleant) og Xenia Savery (2. suppleant) blev valgt som suppleanter for 1 år.

C. Revisor
Henning Ingerslev blev valgt som revisor. Valget er for 1 år.

D. Revisorsuppleant
Inger Drachmann blev valgt som revisorsuppleant. Valget er for 1 år.

9. Eventuelt
Susanne og Inger blev takket for deres indsats i bestyrelsen. Inger har været med siden Cæcilia blev stiftet i december
2004.