• Nordic String Quartet

Referat fra generalforsamling i Musikforeningen Cæcilia
onsdag den 15. marts 2023 kl. 19 i foreningszonen i DGI-Huset


1. Valg af dirigent

Carsten Nøhr Larsen blev valgt som dirigent.
2. Valg af referent
Dorthe blev valgt som referent.
3. Valg af stemmetællere
Der blev ikke valgt stemmetællere.
4. Beretning
Mogens aflagde beretning:

Så gik endnu et år,
Og akkeja, hvor tiden går,
for folk og fæ og koner
og mænd og der’s matroner.
Det sker for dem, der kommer og lytter til musikken.
Vi bliver alle ældre. Det følger. De’ logikken!

Men når Cæcilia slipper toner løs i livet
Så glemmer vi så ganske, at vi er et pust i sivet.

I januar i 22 går man rundt og fryser,
og stakkels også alle dem, som os’ coronanyser.
En stryg’kvartet i februar vi sørgeligt aflyser.
Men sidst på måned’n Faber og hans piger kom til staden.
I kirken ik’ en en’ste plads var fri på bænkeraden.
De sang så Jesus kneb en tåre oppe under hvælvet.

Hver følsom sjæl helt inderst inde sikket stærkt har skælvet
I marts fik Bach, ballon og blus bevæget hele banden,

som lå på Saftstationens gulv på ryggen – ja minsandten!
I maj hvor skoven den blev grøn, fik Job os til at græde,
men klezmers bløde stemning spredte blandt os atter glæde.
Og i august – det var endnu den allerfin’ste sommer
Vor’s opera så glad og fro til torvet villig kommer.
De skønne toner ruller rundt imellem byens murer
Og lister ind i ørerne på mange mænd og fruer.
Og efter herlig arie med skøn O Sole Mio
fik vi besøg af fabelagtige Trio Con Brio.

Beretningen blev godkendt. 

5. Regnskab fremlægges til godkendelse. Budget fremlægges
Jytte aflagde regnskab. Regnskabet blev godkendt. Regnskabet er vedlagt. Jytte fremlagde budgettet.

6. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller at kontingentet er uændret. Indstillingen blev godkendt af generalforsamlingen 

7. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

8. Valg

A. Bestyrelsesmedlemmer
Carsten Rasmussen, Susanne Borregaard og Mogens Frandsen er på valg. Alle er villige til genvalg. Anni Nielsen har valgt at stoppe i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Flemming Andersen som nyt bestyrelsesmedlem. Flemming Andersen blev valgt. Carsten Rasmussen, Susanne Borregaard og Mogens Frandsen er valgt for 2 år. Flemming Andersen er valgt for 1 år.

B. Suppleanter
Suppleant Leif Schack-Nielsen modtager ikke genvalg. Cammilla Dammegaard (1. suppleant) og Sanne Husted (2. suppleant) blev valgt som suppleanter for 1 år.

C. Revisor
Henning Ingerslev blev valgt som revisor. Valget er for 1 år.

D. Revisorsuppleant
Grethe Brinck-Møller blev valgt som revisorsuppleant. Valget er for 1 år.

9. Eventuelt
Anni blev takket for sin mangeårige indsats i bestyrelsen.