• Trio Sono

Privatlivspolitik for Musikforeningen Cæcilia

Sidst ændret 21.1.2024

Musikforeningen Cæcilia behandler almindelige personoplysninger.

Da vi er en non-profit organisation (ikke en virksomhed), hvis formål er at fremme kendskabet til klassisk musik,  kræves der ikke en samtykkeerklæring fra det enkelte medlem.

For at blive medlem af foreningen, skal man oplyse navn, adresse og e-mail. Desuden kan man vælge at oplyse telefonnummer.

For det enkelte medlem opbevares følgende data: Navn, adresse, e-mail og evt. telefonnummer.

Formålet med behandling af medlemsdata er følgende:

  • Foreningens medlemshåndtering, herunder opkrævning af kontingent.
  • Udsendelse af nyhedsbrev.
  • Som led i foreningens aktiviteter, fx koncerter, indkaldelse til generalforsamling mv.

Håndtering af data:

Der opbevares ikke data, som medlemmet ikke selv har oplyst.

Medlemmer, der ikke har betalt kontingent, rykkes max en gang og udmeldes derefter.

For udmeldte medlemmer opbevares almindelige personoplysninger en periode på op til et år efter udmeldelsen.

Data kan kun tilgås af bestyrelsen og eventuelle medlemmer af foreningen, der er udpeget af bestyrelsen til at varetage medlemshåndtering.

Videregivelse af oplysninger:

Foreningen videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart uden dit samtykke.

Medlemsrettigheder:

Ethvert medlem har ret til:

  • At blive oplyst om behandlingen af egne data.
  • At få oplyst egne data.
  • At berigtige egne data
  • At få slettet egne data.
  • At få data udleveret.
  • At gøre indsigelse over for foreningens håndtering af data.

Dataansvarlig:

Jytte Nissen, kasserer

Tlf.: 55 86 31 12

E-mail: jytte@cæcilia.dk

Kraneledvej 27

4791 Borre