• Bjarke Mogensen

Håndtering af data for Musikforeningen Cæcilia

Sidst rettet 19-1-2024

Typer af data

Medlemmer

Fra medlemmer modtager foreningen kun almindelige personoplysninger. Data modtages via indmeldelse, hvor medlemmet opgiver: navn, adresse og e-mailadresse og evt. telefonnummer.

Opbevaring af data

For det enkelte medlem opbevares følgende data: Navn, adresse, e-mail-adresse og evt. telefonnummer.

Der opbevares ikke data, som medlemmet ikke selv har oplyst.

Medlemmers navn og e-mail opbevares til udsendelse af nyhedsbrev, kontingentopkrævning og medlemskort.

Håndtering af data

Medlemmer af foreningen kan til en hver tid bede om at få oplyst hvilke data foreningen har, og de kan få slettet data. Dette gøres manuelt på dette link

Se også Privatlivspolitik for Musikforeningen Cæcilia.

Plan for gennemførelse

Medlemskartoteket opbevares på en USB-nøgle, der er låst inde.

Fra 05. 01. 2019 slettes mails, der er mere end et år gamle. Denne procedure gentages hvert år pr. 05.01.